pravidlá inzercie

Pravidlá inzercie:

Administrátor týchto stránok si vyhradzuje možnosť vymazať, prípadne pozmeniť akýkoľvek NEplatený inzerát bez predchádzajúceho informovania inzerenta a to bez udania dôvodu.

Administrátor je oprávnený užívateľom využívajúcich NEplatených služieb, podľa vlastného úsudku a bez predchádzajúceho upozornenia znemožniť podávanie inzerátov i prístup na doménu BiL.sk.

Kontaktné údaje zadávateľa inzerátu, vyplnené mimo formulárového poľa určeného pre kontaktné údaje budú viditeľné i po konci platnosti inzerátu.

! Ochrana osobných údajov:

Reklamné spoločnosti zobrazující na týchto stránkach reklamy tretích strán, môžu za účelom efektívnejšieho zobrazovania reklám využívať údaje o vašich návštevách týchto aj iných webových stránok.

Ak sa chcete o postupoch týchto spoločností dozvedieť ďalšie informácie, alebo im zabrániť vo využívaní uvedených údajov, využite odkazy jednotlivých spoločností nižšie.

Centrum pre ochranu osobných údajov Google.

Funkcionalita:

K podaniu inzercie ani k registrácii nie je nutný e-mail.

K podaniu inzerátu s jednou fotografiou bez odkazu na internetovú prezentáciu nie nutná registrácia.


Registrovaní užívatelia majú tieto výhody:

Vloženie odkazu internetovej prezentácie.

Priloženie až 6 fotografií k jednému inzerátu / neregistrovaní 1 fotografia.

Editácia / deaktivácia inzerátov.

Odpovede na inzeráty v administračnom prostredí inzerátov.

Pred vyplnené kontaktné údaje pri zadávaní inzerátov.


akční letenky